Trang chủ Lớp học Sasuke

Lớp học Sasuke

GIA ĐÌNH – MÔI TRƯỜNG RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ

1. Dạy kỹ năng sống cho con thông qua các hoạt động trải nghiệm cùng thiên nhiên và thế giới tự nhiên Hẳn các mẹ...

KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON:DẠY TRẺ KỸ NĂNG GIAO...

Tâp cho trẻ kỹ năng giao tiếp với ông bà cha mẹ bằng những câu như “Cháu chào ông ạ!” hoặc “Bà có mệt...

CON TRẺ VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

Với quan niệm, mỗi đứa trẻ là một nhà khoa học, chương trình kĩ năng sống SASUKE không thể bỏ qua một trong ba...

MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC TIẾN BỘ

Môi trường học tập không phải là cái có sẵn mà phụ thuộc rất nhiều vào người dạy, do người dạy tạo ra và...